fris makelaardij
Home  /  Woningen  /  Vaartdijk 20B Assendelft

Vaartdijk 20B Assendelft

Koopprijs
€ 885.000,- k.k.
Status
Verkocht
Bouwvorm
Bestaande bouw
Bouwjaar
1920
Perceel
1.432 m2

Lees hier een

Beschrijving

ENGLISH BELOW
Wil je wonen op een fantastische, buitengewone locatie met rijke geschiedenis? Hou je van rust, natuur en varen? Ben je op zoek naar een gelijkvloerse woning met veel ruimte zowel binnen als buiten? Dan is de Vaartdijk 20 B echt wat voor je!

Echte kenmerken voor Vaartdijk 20 B:
– Unieke locatie, naast de Watertoren in Assendelft;
– Gelijkvloerse woning van circa 190 m2;
– Ruime kelder/garage van circa 253 m2 met tal van mogelijkheden;
– Eigen steiger aanwezig met aanlegplaats voor de boot;
– Zeer ruime tuin, met veel privacy;
– Voormalig Reinwaterkelder van de Watertoren;
– 42 zonnepanelen aanwezig, energielabel A.

Is Vaartdijk 20 B echt wat voor je?
In combinatie met de foto’s, video en 3D tour geven we je hieronder alvast een beknopte indruk van de woning.

De unieke woning kent ook wel de bijnaam “Bunkerlow”. Het is een twee-onder-éénkap bungalow van circa 190 m2 met over de volledige oppervlakte een kelder/garage van maar liefst 253 m2. Door de ruimte biedt deze woning tal van mogelijkheden; aanleunwoning, kantoor aan huis, praktijkruimte en ga zo maar door.
De woning is gelegen tussen het groen van de weilanden en door de begroeiing ligt de woning beschut en biedt het uitermate veel privacy. De woning is gelegen naast de watertoren “De Peperbus” in Assendelft in de voormalige Reinwaterkelder welke in 2006 omgezet is tot twee woningen. Gezien de voormalige functie van het gebouw heeft het een prachtig robuuste uitstraling en een weergaloos karakter.

Indeling
Begane grond:
Entree/hal, bergkast, royale en sfeervolle eet-/woonkamer met gashaard en keuken. De moderne keuken is voorzien van vaatwasser (2019), kookplaat, rvs-schouwkap, combimagnetron, stoomoven, koelkast (2018) en vriezer. Vanuit de woonkamer heb je openslaande deuren naar het zonneterras. Toilet met fontein, hal, 3 slaapkamers, badkamer met bad, douche, dubbele wastafel, sauna en apart toilet met urinoir. Kamer welke nu wordt gebruikt als kantoor, maar ook dienst kan doen als slaapkamer, woonkamer, praktijk etc.

Kelder/garage:
Door middel van een elektrische overhead deur kan de kelder worden geopend en via een hellingbaan naar beneden worden gereden. De kelder is via de woning te betreden via een hellingbaan. De kelder is zeer ruim met maar liefst circa 253 m2. De huidige indeling is deels een garage en opslagruimte en beschikt over twee aparte ruimtes. De eigenaar heeft één van de ruimtes ingericht als hobbykamer. Het is mogelijk om in de garage meerdere auto’s te parkeren.

Tuin:
Via het naastgelegen parkeerterrein kan het eigen terrein worden opgereden. Ook bevindt er zich een hek aan de Communicatieweg Oost, dit is aan de andere kant van het perceel. Het terrein is beveiligd met een camera- en alarmsysteem. Op het terrein kunnen meerdere auto’s worden geparkeerd. De tuin is prachtig groen aangelegd en beschikt over een groot zonneterras. Via de openslaande deuren kan je deze vanuit de woon-/eetkamer benaderen en heerlijk genieten van de zon. Even niet in de zon? Over de gehele breedte van de woning is er zonwering aanwezig.

Varen:
Aan de naastgelegen Vaartdijk ligt een steiger van 10 meter waar de mogelijkheid is om een boot aan te leggen. Er is een vergunning afgegeven voor de steiger.

Mogelijkheden:
Gezien de grootte van de woning, de kelder en het terrein zijn er tal van mogelijkheden zoals praktijkruimte aan huis, kantoor, aanleunwoning, bed & breakfast, hobbyruimte, gameroom….. enzovoorts. Oneindig veel mogelijkheden biedt deze unieke Bunkerlow!

Locatie:
Een locatie direct naast de Watertoren; iedereen weet dat dit uitzonderlijk is. De woning is omringd door Hollandse natuur! In het buitengebied op een geweldig perceel en toch alle voorzieningen binnen handbereik. De dorpskernen van Westzaan en Assendelft zijn snel te bereiken. Daar kan je kiezen uit diverse supermarkten, winkels, (basis)scholen en sportverenigingen. Maar ook meerdere opties om te recreëren in de natuur.
Op 3 minuten gelegen van de snelweg A8 en 6 minuten van de Ring naar Amsterdam A10. Via de provinciale weg rij je zo richting het strand. Ook de bushalte is vlakbij. Zo woon je toch heel landelijk, maar met alles in de buurt.

Bijzonderheden:
– Uitzicht op de Watertoren;
– Uniek ontwerp;
– Gelijkvloers wonen met veel karakter;
– Prachtige locatie met veel groen en de mogelijkheid voor een boot;
– Badkamer met sauna;
– Energielabel A, HR++ en deels triple glas aanwezig;
– Energiezuinige woning met maar liefst 42 pv panelen;
– Oneindig veel mogelijkheden;
– Oplevering in overleg.

Een rondleiding door deze fantastische Bunkerlow:
Neem contact met ons op, wij laten je deze woning graag van binnen zien!

——————————————————————————————————————–
Geschiedenis Watertoren:
De watertoren van Assendelft uit 1885 is de oudste bewaard gebleven watertoren in Noord-Holland. De toren heeft honderd jaar dienst gedaan in de drinkwatervoorziening van de Zaanstreek. In de architectuur- geschiedenis is dit baken een uniek voorbeeld van een gemetselde, cilindervormige toren. Inmiddels is het monument gerestaureerd, verbouwd en geschikt gemaakt voor kantoren en ontvangsten.

Peperbus
Watertoren Assendelft heeft een indrukwekkende staat van dienst. Vanaf 1885 heeft de toren bijna honderd jaar dienst gedaan als hoogwaterreservoir voor de drinkwatervoorziening in de Zaanstreek. Door de vorm van de oorspronkelijke toren, een cilinder met een bescheiden torenspits, kreeg de toren de bijnaam ‘de Peperbus’. In 1922 is de toren verhoogd naar ruim 43 meter.

Monument
De watertoren met inbegrip van de uitbreiding van 1922 is van architectuurhistorische waarde. De toren is de oudste bewaard gebleven watertoren in Noord-Holland. De toren heeft een nog gave hoofdvorm: een traditionele baksteenconstructie in de vorm van een cilinder. In haar soort is deze watertoren een zeldzaam geworden vroeg voorbeeld. Uniek in Noord-Holland is ook de aanwezigheid van een Intze-reservoir van gewapend beton. Sinds 1986 geniet de toren monumentale bescherming.

Zaanlandsche Waterleiding
In 1885 gaf de Maatschappij tot Exploitatie van Waterleidingen in Nederland de opdracht tot de bouw van watertoren Assendelft. In 1886 opende deze maatschappij de Zaanlandsche Waterleiding ten behoeve van de drinkwatervoorziening in de gemeenten Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie en Beverwijk. Volgens art. 12 van de “Concessie der Zaanlandsche Waterleiding” mocht het water uit deze waterleiding bovendien geleverd worden aan de gemeenten ‘Assendelft, Westzaan, Velzen, Wijk aan Zee, Oostzaan en de ingezetenen dier gemeenten’. Het water werd betrokken uit de duinen bij de gemeente Heemskerk. Alhoewel er gebruik werd gemaakt van de watertoren in Assendelft was de bevolking van gemeente Assendelft in de eerste jaren niet aangesloten op het waterleidingnet: de boeren uit de omliggende dorpen vonden dat er voldoende vers water voorhanden was. Zij hadden geen behoefte aan aansluiting op het waterleidingnet.

Uitbreiding
In 1920 gaat de PWN van start. Deze maatschappij neemt de Alkmaarse en Zaanlandsche Waterleiding over. De watertoren in Assendelft werd in 1921 tijdelijk buiten dienst gesteld in verband met de uitbreiding en vernieuwing van het hoogwaterreservoir. De toren kwam in 1923 weer in dienst tot het jaar 1983. Daarna is de watertoren omgezet tot een bedrijfspand met diverse ondernemingen en de Reinwaterkelder in twee woningen in 2014. Een van deze twee woningen is Vaartdijk 20 B.

———–ENGLISH————————–
Do you want to live in a fantastic, extraordinary location with rich history? Do you love tranquillity, nature and boating? Are you looking for a single-storey house with lots of space both inside and outside? Then Vaartdijk 20 B is for you!

Real features for Vaartdijk 20 B:
– Unique location, next to the Water Tower in Assendelft;
– Single-storey house of approximately 190 m2;
– Spacious basement/garage of approximately 253 m2 with numerous possibilities;
– Private jetty available with boat mooring;
– Very spacious garden, with lots of privacy;
– Former Reinwater basement of the Water Tower;
– 42 solar panels present, energy label A.

Is Vaartdijk 20 B really for you?
In combination with the photos, video and 3D tour, below we give you a brief impression of the house.

This unique property is also nicknamed “Bunkerlow”. It is a semi-detached bungalow of approximately 190 m2 with a basement/garage of no less than 253 m2. Because of the space, this property offers numerous possibilities; attached home, home office, practice room and so on.
The property is located among the greenery of the meadows and because of the overgrowth, the house is sheltered and offers extreme privacy. The property is located next to the water tower “De Peperbus” in Assendelft in the former Reinwaterkelder, which was converted into two dwellings in 2006. Given the former function of the building, it has a beautifully robust appearance and unparalleled character.

Layout
Ground floor:
Entrance/hallway, storage cupboard, spacious and welcoming dining/living room with gas fireplace and kitchen. The modern kitchen is equipped with dishwasher (2019), hob, stainless steel chimney hood, combination microwave oven, steam oven, fridge (2018) and freezer. From the living room, you have French doors to the sun terrace. Toilet with fountain, hall, 3 bedrooms, bathroom with bath, shower, double sink, sauna and separate toilet with urinal. Room which is currently used as an office, but can also serve as a bedroom, living room, practice etc.

Basement/garage:
By means of an electric overhead door, the basement can be opened and driven down a ramp. The basement can be accessed from the house via a ramp. The basement is very spacious with as much as approximately 253 m2. The current layout is partly a garage and storage area and features two separate rooms. The owner has converted one of the rooms into a hobby room. It is possible to park several cars in the garage.

Garden:
The adjacent parking area allows access to the private property. There is also a gate on Communicatieweg East, which is on the other side of the plot. The property is secured with a camera and alarm system. Several cars can be parked on the property. The garden is beautifully landscaped green and features a large sun terrace. Through the French doors, you can approach it from the living/dining room and enjoy the sun. Not in the sun for a while? There are blinds across the entire width of the house.

Boating:
On the adjacent Vaartdijk is a 10-metre jetty where it is possible to moor a boat. A permit has been issued for the jetty.

Opportunities:
Given the size of the house, basement and terrain, there are numerous possibilities such as home practice room, office, annexe, bed & breakfast, hobby room, gameroom….. and so on. Infinite possibilities are offered by this unique Bunkerlow!

Location:
A location right next to the Water Tower; everyone knows this is exceptional. The property is surrounded by Dutch nature! In the countryside on a great plot and yet all amenities within easy reach. The village centres of Westzaan and Assendelft can be reached quickly. There you can choose from several supermarkets, shops, (primary) schools and sports clubs. But also several options for recreation in nature.
Located 3 minutes from the A8 motorway and 6 minutes from the Amsterdam A10 ring road. Via the provincial road, you drive straight to the beach. The bus stop is also nearby. So you still live very rural, but with everything close by.

Details:
– Views of the Water Tower;
– Unique design;
– Single-storey living with lots of character;
– Beautiful location with lots of greenery and the possibility for a boat;
– Energy efficient home with as many as 42 pv panels;
– Infinite possibilities;
– Delivery in consultation.

A tour of this fantastic Bunkerlow:
Contact us, we would love to show you this property inside!

——————————————————————————————————————–

Water tower history:
Assendelft’s 1885 water tower is the oldest surviving water tower in North Holland. The tower served the Zaan region’s drinking water supply for a hundred years. In architectural history, this beacon is a unique example of a brick, cylindrical tower. The monument has since been restored, rebuilt and made suitable for offices and receptions.

Peperbus
Water tower Assendelft has an impressive track record. Starting in 1885, the tower served as a high-water reservoir for the Zaan region’s drinking water supply for almost a hundred years. The shape of the original tower, a cylinder with a modest spire, earned it the nickname ’the Peperbus’. In 1922, the tower was raised to over 43 metres.

Monument
The water tower, including the 1922 extension, is of architectural-historic value. The tower is the oldest preserved water tower in North Holland. The tower has a still intact main form: a traditional brick construction in the shape of a cylinder. In its kind, this water tower is a rare early example. Also unique in North Holland is the presence of an Intze reservoir made of reinforced concrete. Since 1986, the tower has enjoyed monumental protection.

Zaanlandsche Waterleiding
In 1885, the Maatschappij tot Exploitatie van Waterleidingen in Nederland commissioned the construction of water tower Assendelft. In 1886, this company opened the Zaanlandsche Waterleiding for the supply of drinking water in the municipalities of Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie and Beverwijk. According to article 12 of the ‘Concessie der Zaanlandsche Waterleiding’, the water from this pipeline could also be supplied to the municipalities ‘Assendelft, Westzaan, Velzen, Wijk aan Zee, Oostzaan and the residents of those municipalities’. The water was obtained from the dunes near the municipality of Heemskerk. Although use was made of the water tower in Assendelft, in the early years the population of the municipality of Assendelft was not connected to the water supply system: the farmers from the surrounding villages felt that there was sufficient fresh water available. They had no need to connect to the water supply system.

Expansion
In 1920, the PWN went into operation. This company took over the Alkmaarse and Zaanlandsche Waterleiding. The water tower in Assendelft was temporarily taken out of service in 1921 in connection with the expansion and renewal of the high-water reservoir. The tower returned to service in 1923 until the year 1983. After that, the water tower was converted into a commercial building with several businesses and the Reinwater cellar into two residences in 2014. One of these two residences is Vaartdijk 20 B.

Lees meer
Lees minder
Vragen? Neem contact met op Denise van der Winden

Plan een bezichtiging

Kenmerken

Woning Algemeen

Objecttype
Woonhuis
Huidig gebruik
Woonruimte
Huidige bestemming
Woonruimte
Permanente bewoning
Ja
Recreatiewoning
Nee
Liggingen
Aan water, Beschutte ligging, Aan vaarwater
Inhoud
1.372 m3
Woonoppervlakte
189 m2
Gebruiksoppervlakte overige functies
253 m2
Oppervlakte externe bergruimte
0 m2
Buitenruimtes gebouwgebonden of vrijstaand
0 m2
Perceel oppervlakte
1.432 m2
Bouwjaar
1920
In aanbouw
Nee
Bijzonderheden
Dubbele bewoning mogelijk, Toegankelijk voor ouderen
Parkeer faciliteiten
Op afgesloten terrein
Aantal kamers
5
Aantal slaapkamers
3
Aantal badkamers
1

Overdracht

Koopprijs
€ 885.000,- k.k.
Bouwvorm
Bestaande bouw
Aanmeldingsreden
In verkoop genomen
Aanvaarding
In overleg
Status
Verkocht

Woning onderhoud, schuur

Isolatievormen
Volledig geïsoleerd, Driedubbel glas, HR glas
Dak type
Plat dak
Energieklasse
A
Energielabel einddatum
6 June 2033
Waardering
Goed
Waardering
Goed
Soort
Inpandig
Voorzieningen
Voorzien van verwarming, Voorzien van elektra, Voorzien van water
Isolatievormen
Volledig geïsoleerd
Totaal aantal
1
Soorten verwarming
CV ketel
CV ketel type
Intergas Kombi Kompact HRE 36/30A
CV ketel bouwjaar
2023
CV ketel brandstof
Gas
CV ketel eigendom
Eigendom
CV ketel combiketel
Ja
Soorten warm water
CV ketel
Perceel oppervlakte
1.432 m2
Bouwjaar
1920
In aanbouw
Nee

Woning Tuin, garage

Tuintypen
Tuin rondom
Kwaliteit
Normaal
Totale oppervlakte
1.200 m2
Type
Tuin rondom
Achterom
Ja
Soorten
Inpandig, Parkeerplaats
Voorzieningen
Verwarming, Elektra, Water, Elektrische deur
Capaciteit
3
Isolatievormen
Volledig geïsoleerd
Totaal aantal garages
1
Parkeer faciliteiten
Op afgesloten terrein

Plattegronden

Foto's

Video

Bekijk de

Ligging

Deze vind je vast leuk

Vergelijkaar aanbod

Deel deze pagina:

Kies voor een persoonlijk contact

Informatie nodig?

amsterdam
FRIS Woningmakelaars Amsterdam
Buitenveldertselaan 42
1081 AA Amsterdam
+31(0)20 - 301 77 15
zaandam
FRIS Woningmakelaars Zaandam
Westzijde 83
1506 GA Zaandam
+31(0)75 - 655 50 90