FRIS Woningmakelaars in top 3 Nationale Makelaar Awards
fris makelaardij

Amsterdam – E02 91

Koopprijs
€ 356.000,-
Status
Beschikbaar

Lees hier een

Beschrijving

Beschikbaar – **ENGLISH BELOW**

HEERLIJK WONEN NABIJ EEN SCHITTEREND STADSPARK IN AMSTERDAM ZUIDOOST

Amsterdam Zuidoost staat voor verbinding. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de verbinding tussen het “levendige” van de stad en het “groene” van het nabijgelegen stadspark. De verbinding tussen eigentijds en “Oer-Amsterdams”, maar ook tussen de voorzieningen en de fantastische cultuur die je in dit stadsdeel kunt vinden. Het is een bijzondere plek om te wonen voor iedereen die geen concessies wil doen.

VIJF GEBOUWEN ÉÉN NELSON

Zelfbewust en optimistisch. Dat is Nelson. Met aandacht voor de omliggende omgeving ontwierpen de architecten vijf unieke gebouwen die opgaan in het landschap. Het karakter van de straat, het plein of het groen waar de gebouwen aan liggen, zie je terug in het ontwerp. Daardoor ontstaat een perfecte menging van drie leefsferen: stedelijk wonen, wonen in/nabij het groen en wonen aan het cultuurplein. Ondanks hun individuele karakter zijn de gebouwen onlosmakelijk met elkaar verbonden. De levendige architectuur, moderne materialen en lichte kleuren maken Nelson tot een eenheid, een verbindende factor in een dynamisch gebied. Voor meer informatie ga naar de project website nelsonamsterdam.nl

GROOT EN DIVERS AANBOD

Het gevarieerde aanbod van Nelson biedt mogelijkheden voor een grote doelgroep. De vijf deelgebouwen bestaan uit koopappartementen (middensegment en vrije sector) en huurappartementen (sociaal en middensegment) met twee, drie of vier kamers. Of je nu starter bent of doorstroomt, een eigen plek of gezinswoning zoekt, Nelson heeft het.
Bovendien zijn alle woningen volledig klaar voor de toekomst dankzij het duurzame en gasvrije WKO-systeem. WKO is een vorm van energieopslag in de bodem. Warmte Koude Opslag (WKO) is een duurzame methode om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem. De techniek wordt gebruikt om de gebouwen en woningen te verwarmen en/of te koelen. Bij de koudeopslag wordt winterkoude gebruikt voor koeling in de zomer. En warmte uit de zomer wordt opgeslagen voor verwarmen in de winter.

VERKOOP VAN NELSON SMILE IS GESTART

De verkoop van de eerste appartementen in Nelson is gestart, namelijk Nelson Smile
Nelson Smile is een prachtig gelegen woongebouw met 110 koopappartementen. Het gebouw is direct aan het Nelson Mandelapark gelegen. Dit is zeker iets voor jou, want het aanbod is zo uitgebried dat er zeker iets van jouw gading tussen zit! Er kan bijvoorbeeld een keuze worden gemaakt uit:
2-kamerappartementen van ca. 54 tot 59 m2 GO;
3-kamerappartementen van ca. 85 tot 95 m2 GO;
4-kamerappartementen van ca. 85 tot 130 m2 GO;
En… er zijn ook nog een aantal schitterende “specials“: appartementen met één of zelfs twee schitterende (dak)terrassen/buitenruimten en/of appartementen met een bijzondere indeling.
Schrijf je nu in voor de 110 koopappartementen op de project website nelsonamsterdam.nl.

De V.O.N. prijzen van appartementen zijn op basis van afgekochte erfpacht voor 50 jaar. In overleg kunt u ook voor een jaarlijkse canonbetaling aan de Gemeente Amsterdam kiezen. In dit geval betaald u een lagere koopsom. De hypotheekadviseur en makelaar kan je het beste adviseren in deze keuze.

PARKEREN

Aan een groot deel van de appartementen zit een parkeerplaat vast, deze is echter niet doorberekend in de V.O.N. prijs van de appartementen. De parkeerplaats bevindt zich in de nabijgelegen (nog te realiseren) stallingsgarage. Hoe lekker is dat? Nooit meer op zoek naar een parkeerplekje!

WONDERFUL LIVING NEAR A BEAUTIFUL CITY PARK IN AMSTERDAM ZUIDOOST

Amsterdam Southeast stands for connection. Just think of the connection between the “lively” of the city and the “green” of the nearby city park. The connection between contemporary and “primal Amsterdam”, but also between the amenities and the fantastic culture you can find in this part of town. It is a special place to live for anyone who does not want to compromise.

FIVE BUILDINGS ONE NELSON

Self-confident and optimistic. That’s Nelson. With attention to the surrounding environment, the architects designed five unique buildings that blend into the landscape. The character of the street, square or green space the buildings face is reflected in the design. This creates a perfect blend of three living environments: urban living, living in/near the greenery and living on the cultural square. Despite their individual character, the buildings are inseparable. The lively architecture, modern materials and light colours make Nelson a unit, a unifying factor in a dynamic area. For more information, visit the project website nelsonamsterdam.nl

LARGE AND VARIED OFFER

Nelson’s varied offer provides opportunities for a large target group. The five sub-buildings consist of owner-occupied flats (mid-range and free sector) and rental flats (social and mid-range) with two, three or four rooms. Whether you are a starter or moving on, looking for a place of your own or a family home, Nelson has it.
Moreover, all homes are fully future-ready thanks to the sustainable and gas-free WKO system. WKO is a form of energy storage in the ground. Heat and Cold Storage (CHP) is a sustainable method of storing energy in the form of heat or cold in the ground. The technology is used to heat and/or cool buildings and homes. In cold storage, winter cold is used for cooling in summer. And heat from summer is stored for heating in winter.

SALE OF NELSON SMILE HAS STARTED

The sale of the first flats in Nelson has started, namely Nelson Smile
Nelson Smile is a beautifully located residential building with 110 owner-occupied flats. The building is located directly on Nelson Mandela Park. This is definitely something for you, as the range is so extensive that there is sure to be something to suit your taste! For example, you can choose from:
2-room flats of approx. 54 to 59 m2 GO;
3-room flats of approx. 85 to 95 m2 GO;
4-room flats from approx. 85 to 130 m2 GO;
And… there are also a number of magnificent “specials”: flats with one or even two magnificent (roof) terraces/outdoor spaces and/or flats with a special layout.
Register now for the 110 apartments for sale on the project website nelsonamsterdam.nl.

The V.O.N. prices of the apartments are based on bought-off ground lease for 50 years. In consultation, you can also choose an annual canon payment to the Municipality of Amsterdam. In this case, you will pay a lower purchase price. The mortgage advisor and real estate agent can best advise you on this choice.

PARKING

A parking space is attached to a large part of the flats; however, this is not included in the V.O.N. price of the flats. The parking space is in the nearby (yet to be realised) parking garage. How nice is that? Never having to look for a parking spot again!

Lees meer
Lees minder
Vragen? Neem contact met op Gordon Vos

Kenmerken

Overdracht

Objecttype
Appartement
Koopprijs
€ 356.000,-
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
IN_OVERLEG

Woning Algemeen

Bouwrijp
Nee
Permanente bewoning
Ja
Recreatiewoning
Nee
Inhoud
140 m3
Gebruiksoppervlakte woonfunctie
54 m2
Gebruiksoppervlakte overige functies
0 m2
Oppervlakte externe bergruimte
0 m2
Aantal kamers
2
Aantal slaapkamers
1
Aantal badkamers
1
Soort
Portiekflat
Kenmerk
Appartement
Open portiek
Nee
Woonlaag
7
Aantal woonlagen
1

Plattegronden

Foto's